Diagnoza małego dziecka

Rejestrowanie bodźców dopływających z ciała, jak i z otaczającego świata wyznacza podstawy rozwoju dziecka. Doświadczenia zmysłowe stymulują rozwój zarówno w życiu płodowym, jak i tuż po narodzinach, kiedy to noworodek integruje odbierane wrażenia zmysłowe i dzięki temu uczy się rozumieć otaczający go świat. Wszystkie zmysły pełnią ważną rolę w życiu człowieka.

Cel i przebieg Diagnozy dziecka:

Podstawowym celem terapii  sensorycznej jest stymulowanie percepcji płynącej ze wszystkich kanałów zmysłowych: wzrokowego, słuchowego, węchowego, dotykowego, smakowego, ruchowego. W tym celu proponujemy atrakcyjne zabawy dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka

Wykorzystujemy:​

Czas trwania spotkania  60 minut

Cena usługi: 100,- zł-50 minut

Opis z diagnozą- 100 zł

Chcesz umówić się na wizytę ?

Krystyna Florek - Polisensor Terapeuta Mielec

Terapeuta małego dziecka

© All rights reserved