Diagnoza małego dziecka

Rejestrowanie bodźców dopływających z ciała, jak i z otaczającego świata wyznacza podstawy rozwoju dziecka. Doświadczenia zmysłowe stymulują rozwój zarówno w życiu płodowym, jak i tuż po narodzinach, kiedy to noworodek integruje odbierane wrażenia zmysłowe i dzięki temu uczy się rozumieć otaczający go świat. Wszystkie zmysły pełnią ważną rolę w życiu człowieka.

Cel i przebieg Diagnozy dziecka:

Podstawowym celem terapii  sensorycznej jest stymulowanie percepcji płynącej ze wszystkich kanałów zmysłowych: wzrokowego, słuchowego, węchowego, dotykowego, smakowego, ruchowego. W tym celu proponujemy atrakcyjne zabawy dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka

Wykorzystujemy:​

Czas trwania spotkania  60 minut

Cena usługi: 120,- zł -60 minut

Opis z diagnozą- 120 zł

Ważna informacja:

Przy terapii małego dziecka powinny odbyć się minimum 2 spotkania do wydania opisu z diagnozą.

Pierwsze spotkanie polega na rozmowie na samym rodzicem lub rodzicami, zaś drugie odbywa się

przy udziale dziecka.

Chcesz umówić się na wizytę ?

Terapeuta małego dziecka

© All rights reserved