Joanna Szatkowska

Jestem psychologiem i terapeutą. Od 11 lat wspieram ludzi w rozwiązywaniu życiowych trudności.

W Gabinetach Dobrej Terapii prowadzę terapię krótkoterminową dla dzieci starszych (od 12 roku życia), młodzieży i dorosłych. Pracuję również z rodzinami.

W związku z dzieleniem życia między Polskę i Niemcy prowadzę terapię w formie mieszanej – online i stacjonarnie w Mielcu oraz w Hamburgu. Istnieje możliwość umówienia się wyłącznie na wizyty online lub online i stacjonarnie (w wyznaczonych terminach mojego pobytu w Mielcu). Forma mieszana terapii (online i stacjonarnie) daje możliwość poznania się w świecie realnym i kontynuację terapii online, co często oszczędza koszt i czas dojazdu, a także ułatwia spotkania z osobami z niepełnosprawnością lub problemami zdrowotnymi.
Wspieram w:
  • radzeniu sobie z nieprzyjemnymi emocjami (m.in. lęk, smutek, złość, poczucie winy)
  • wychodzeniu z kryzysu życiowego bądź rozwojowego (np. choroba, żałoba, rozwód, nowe wyzwania prywatne lub zawodowe/szkolne)
  • lepszym funkcjonowaniu na co dzień (np. nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, brak asertywności i pewności siebie, niska samoakceptacja, brak motywacji, stres)
  • budowaniu i poprawie relacji z innymi (tj. konflikty w rodzinie, trudności w szkole lub w pracy, problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji)
  • radzeniu sobie w trudnych sytuacjach (m.in. problemy wychowawcze, nadużywanie internetu i multimediów, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, problemy szkolne, przemoc rówieśnicza, emigracja).
Osią mojej pracy jest nurt terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), w którym zamiast skupiać się na tym, jak powinno być i dlaczego tak nie jest, zajmuję się tym, co aktualnie jest skuteczne i pomocne. Pracę z klientem opieram na poszukiwaniu najlepszego rozwiązania dla sytuacji, w której się znalazł. Koncentruję się na teraźniejszości i przyszłości.
Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) i terapeutą w trakcie certyfikacji PSTTSR. Ponadto jestem członkiem European Brief Therapy Association (EBTA).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u dwóch certyfikowanych superwizorów PSTTSR.

Więcej informacji

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto, ukończyłam analitykę medyczną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, co pozwala mi wykorzystać w pracy z klientem wiedzę z zakresu medycyny. Posiadam studia podyplomowe z socjoterapii i profilaktyki dzieci i młodzieży, a także z zakresu oligofrenopedagogiki.

Ukończyłam kursy podstawowe, zaawansowane i dodatkowe z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w certyfikowanym ośrodku PSTTSR – Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie. Ponadto dla poszerzenia perspektywy szkoliłam się m.in. z Porozumienia Bez Przemocy (NVC), Metody Kids’ Skills – Dam Radę!, Racjonalnej Terapii Zachowania, terapii behawioralnej, terapii EMDR i Systemu Wewnętrznej Rodziny (Internal Family System).

Od 2013 roku pracowałam jako psycholog w przedszkolach i szkołach z dziećmi i młodzieżą od 3 do 19 roku życia, a także z ich rodzicami i nauczycielami. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam również przez lata jako wychowawca i kierownik kolonii wypoczynkowych. Przez 7 lat pomagałam Amazonkom Powiatu Mieleckiego w procesie radzenia sobie z chorobą i budowania dobrego życia. Prowadziłam warsztaty psychologiczne i konsultacje indywidualne dla seniorów w domu dziennego pobytu. Od kilku lat wspieram osoby w kryzysie związanym z przewlekłą chorobą w ramach współpracy z domowym hospicjum. Prowadziłam również konsultacje psychologiczne, socjoterapię i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach prywatnej działalności.

Jedną z moich ulubionych form aktywności zawodowej jest praca z grupą. Mam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i prelekcji dla różnych grup wiekowych i zawodowych (m.in. dzieci i młodzieży, rodziców, rad pedagogicznych, kadry medycznej, specjalistów ds. pomocy, osób niesłyszących).

Pracowałam jako psycholog w przedszkolach i szkołach z dziećmi i młodzieżą od 3 do 19 roku życia, a także z ich rodzicami i nauczycielami. Przez 7 lat pomagałam Amazonkom Powiatu Mieleckiego w procesie radzenia sobie z chorobą i budowania dobrego życia. Wspieram osoby w kryzysie związanym z przewlekłą chorobą w ramach współpracy z domowym hospicjum, a także seniorów przebywających w domu dziennego pobytu. Prowadziłam również konsultacje psychologiczne i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach prywatnej działalności.

Jedną z moich ulubionych form aktywności zawodowej jest praca z grupą. Mam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i prelekcji dla różnych grup wiekowych i zawodowych (m.in. dzieci i młodzieży, rodziców, rad pedagogicznych, kadry medycznej, specjalistów ds. pomocy, osób niesłyszących).

Umów się na wizytę