Jolanta Mazurek

 

TERAPEUTA DZIECIĘCY

Jestem pedagogiem specjalnym, ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, pedagogiki leczniczej M. Montessori, edukacji i wspomagania osób z autyzmem, zespołem Aspergera, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną. Od 15 lat pracuję zawodowo z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem. Prowadzę również zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju. W swoich działaniach opieram się na dokładnej obserwacji dzieci oraz zindywidualizowanym podejściu do każdego z nich. Systematycznie pogłębiam swoją wiedzę poprzez udział w praktykach i szkoleniach z zakresu terapii behawioralnej, terapii ręki, treningu umiejętności społecznych, komunikacji alternatywnej.

Więcej Informacji:

 Oferuję wsparcie w zmniejszaniu i wyrównywaniu deficytów rozwojowych, związanych z zaburzoną percepcją wzrokową i słuchową, obniżoną sprawnością manualną, problemami z czynnościami samoobsługowymi, zaburzoną orientacją w schemacie ciała i przestrzeni, zaburzeniami koordynacji wzrokowo- ruchowej, zaburzeniami koncentracji. Odpowiednio dobrane oraz wdrożone oddziaływanie terapeutyczne pomogą w przyszłości zapobiegać problemom w nauce, relacjach z rówieśnikami, jak również problemom społecznym.

Posiadam też doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, pomagam wzmacniać zachowania pożądane, eliminować zachowania niepożądane, aranżować sytuacje komunikacyjne, zmniejszać trudności w relacjach społecznych, uczyć zabawy i organizacji czasu wolnego.

Jestem przekonana, że każde dziecko może zdobywać nowe umiejętności i odnosić sukcesy.

Jolanta Mazurek - Terapia ręki Mielec

Umów się na wizytę