Monika Sabaj – Sidur

Pracuję przede wszystkim z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieżą, przejawiającą trudności wychowawcze, zaburzenia zachowania, zaburzeniami nastroju i emocji, trudności w uczeniu się, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, również z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z dziećmi ze spektrum autyzmu. Udzielam konsultacji rodzicom potrzebującym wsparcia i wiedzy w obszarach wychowania i rozwoju dziecka. W pracy najważniejsze jest dla mnie dobre zrozumienie problemu i potrzeb rodzica oraz dziecka, przy czym zwracam uwagę na holistyczne podejście względem występujących trudności.

Więcej informacji:

Jestem doktorantką w Instytucie Psychologii KUL, gdzie prowadzę zajęcia dla studentów psychologii. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego oraz Edukacji i wsparcia osób ze spektrum Autyzmu. Jestem doradcą zawodowym (posiadam certyfikat VCC), trenerką drugiego stopnia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, ukończyłam też kurs bazowy Terapii behawioralnej oraz liczne szkolenia i kursy głównie dotyczące pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu. Moją pasją jest arteterapia, mam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów arteterapeutycznych we wszystkich grupach wiekowych oraz z osobami niepełnosprawnymi. Odbyłam wiele szkoleń w tym zakresie, w tym staż w Art Terapie Virtus w Paryżu.
Moje zainteresowania oscylują przede wszystkim wokół psychologii wychowawczej, psychologii rodziny, psychologii bliskich intymnych relacji oraz zjawiska przemocy. Swoją wiedzę dotyczącą pracy z osobami po trudnych doświadczeniach (w tym po zamachach terrorystycznych) poszerzałam na stażach w INAVEM – Institut National d’aide aux Victimes et de Médiation oraz w Paris Aide aux Victimes w Paryżu oraz w SIAVIC -Service Intercommunal d’aide aux victimes w Roubaix we Francji.
Jestem autorką monografii naukowej Nadzieja na sukces i samoocena młodzieży a spostrzeganie postaw rodziców, Lublin, 2018; autorką ośmiu artykułów naukowych z dziedziny psychologii oraz wystąpień na 28 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

Umów się na wizytę