Ziołolecznictwo-Fitoterapia

W ostatnich latach na całym świecie ogromnie wzrosło zainteresowanie leczniczymi produktami pochodzenia naturalnego. Przetwory roślinne i zwierzęce już od 1965r. zgodnie z art.1 Dyrektywy Rady EEC nr65/65 są traktowane jako pełnoprawne leki. Zostało to potwierdzone przez Europejską Agencję Leków, przy której funkcjonuje Komitet do Spraw Ziołowych Produktów Leczniczych.

Błędne traktowanie ziołolecznictwa bierze się prawdopodobnie z jego praktykowania przez osoby nieuprawnione.

Zielarz-fitoterapeuta pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła, wyroby zielarskie, kosmetyczne oraz suplementy diety, we współpracy z farmaceutami i lekarzami. Poszukuje i poznaje nowe właściwości roślin leczniczych, określa dawkowanie sporządzanych z nich preparatów, działania niepożądane oraz ich interakcje z lekami syntetycznymi. Doradza i stosuje w celach terapeutycznych zioła stosowane w medycynie naturalnej, podejmuje terapie alternatywne.

Z przyczyn prawnych i etycznych zielarz-fitoterapeuta posiada wiedzę na temat uprawy, zbioru, zasobów naturalnych, towaroznawstwa surowców zielarskich, sposobów ich przetwarzania, pakowania, przechowywania, składu chemicznego, właściwości chemicznych, fizycznych, dawkowania, bezpieczeństwa stosowania oraz podstaw patologii, farmakologii, sposobów podawania i dawkowania preparatów ziołowych.

W czym pomagam

Pierwsza konsultacja: 50 minut

Kolejna wizyta: 30-40 minut

Zabieg: 30-40 minut

Pierwsza konsultacja: 85,- zł

Kolejna wizyta: 75,- zł

Zabieg: 80,- zł 

Chcesz umówić się na wizytę ?

Ziołoznawca-Zielarz

© All rights reserved