Krystyna Florek

 

Jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem i nauczycielką z 25. letnim stażem pracy w różnych placówkach, certyfikowaną specjalistką pedagogiki leczniczej M. Montessori i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Pracowałam jako wychowawca w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym, a także jako nauczycielka historii i j. polskiego. Prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniami o różnych rodzajach niepełnosprawności. Obecnie zajmuję się między innymi diagnozowaniem dzieci i młodzieży w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Specjalizuję się w prowadzeniu diagnozy funkcjonalnej małych dzieci i wychowanków przedszkola. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w organizowaniu oraz prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do 6-7 roku życia.  

Jestem gotowa do świadczenia usług dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom lub opiekunom w formie badań diagnostycznych, konsultacji pedagogicznych, porad wychowawczych, a także profesjonalnego wsparcia terapeutycznego. Proponuję stymulowanie rozwoju małego dziecka metodą wielozmysłowego poznawania świata, adekwatnie do jego wieku rozwojowego, w oparciu o diagnozę oraz indywidualnie opracowany program. Uznaję, że każde dziecko rozwija się i dorasta w swoim tempie, a jego rozwój nie przebiega dokładnie tak jak u innych dzieci w takim samym wieku życia. Każda jednostka ma inne potrzeby i typ temperamentu, stąd proponowana przeze mnie jako element terapii polisensorycznej metoda M. Montessorii. Jej autorka była przekonana, że poznawanie i odkrywanie rzeczywistości otaczającej człowieka dokonuje się nie tylko przez intelekt, ale także przez emocje oraz instynkty. Jeżeli wychowanie będzie dostosowane do naturalnego rozwoju dziecka, wtedy poczuje ono potrzebę zdobywania wiedzy. Pomoce dydaktyczne stosowane w terapii Montessori wyróżniają się prostotą i estetyką wykonania – ich wygląd ma dziecko zaciekawić. Są skonstruowane tak, by dziecko samo mogło skorygować błędy, są uszeregowane według trudności. Dzięki pracy tą metodą dziecko osiąga optimum własnych możliwości rozwojowych.

Krystyna Florek - Polisensor Terapeuta Mielec

Umów się na wizytę