Konsultacje rodzicielskie

Dysleksja i dysgrafia to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania stwierdzone u ucznia, mimo stosowania standardowych metod nauczania i inteligencji co najmniej na poziomie przeciętnym oraz sprzyjających warunków społeczno – kulturowych.

Obecnie około 10-15% uczniów w szkołach cierpi z powodu dysleksji, zdecydowanie częściej są to chłopcy.

Pierwsze symptomy to zazwyczaj nieładny charakter pisma dziecka, nietrzymanie pisma w liniaturze, częste mylenie liter oraz ciągłe błędy w zeszytach. Dziecko ma problemy z opanowaniem techniki czytania,  przekręca słowa oraz nie rozumie czytanego tekstu. Pociąga to za sobą szereg niepowodzeń edukacyjnych, a niekiedy powoduje nawet problemy emocjonalne i niechęć do chodzenia do szkoły. Dlatego tak ważna jest diagnoza, a następnie terapia, dzięki której dziecko nauczy się określanych strategii radzenia sobie ze swoimi problemami. Terapia ma na celu usprawnienie zaburzonych funkcji za pomocą odpowiednich ćwiczeń.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci:

Czas trwania spotkania  50 minut

Cena usługi 120,- zł- 50 minut

Chcesz umówić się na wizytę ?

Iwona Czachor - terapeuta dziecięcy Mielec
Terapeuta dziecięcy

© All rights reserved