Psycholog dla dzieci

Psycholog dla dzieci zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci, a także poradnictwem rodzicielskim. Pierwsze spotkanie z psychologiem dla dzieci to wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym. Młodsze dzieci zapraszane są wraz z rodzicami na drugie spotkanie, nastolatki zazwyczaj przychodzą wraz z rodzicami już na pierwsze spotkanie. Po zebraniu wywiadu psycholog przekazuje propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego.                             

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkania z rodzicami oraz od 2 do 4 spotkań z dzieckiem. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną. Diagnoza stawiana jest w oparciu o informacje z wywiadu z rodzicami i dzieckiem oraz testy psychologiczne. Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są oddziaływania terapeutyczne.

W czym pomagamy:

Czas trwania spotkania 50 minut

Koszt konsultacji z psychologiem: 130,- zł

Dodatkowa informacja o przeprowadzonych wizytach wystawiana po 3 odbytych

konsultacjach: 80,- zł

Analiza ze szczegółową informacją o dziecku wystawiana po 3 konsultacjach: 120,-zł

Na 1 wizytę dziecka do 10 roku życia zalecane jest przyjście samego rodzica lub rodziców.
Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia na 1 wizytę przychodzą wraz z opiekunem.

Chcesz umówić się na wizytę ?

Aneta Hyjek - psycholog Mielec

Psycholog dla dzieci i młodzieży

Katarzyna Dobrowolska - psycholog Mielec

Psycholog dla dzieci i młodzieży

Psycholog dla młodzieży

Psycholog dziecięcy

Psycholog dla dzieci i młodzieży

Psycholog dla dzieci i młodzieży

Psycholog dla młodzieży

Psycholog dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Psycholog dziecięcy

© All rights reserved