Ewa Gardulska

Jestem psychologiem w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (CM UJ). Specjalizuje się w pomocy osobom dorosłym i młodzieży. Pracuję z otwartością na ludzi, chcę zrozumieć ich w różnorodności, by skutecznie im pomagać. Łączę zdobytą wiedzę z empatycznym podejściem do człowieka jako jednostki z jego emocjami, potrzebami, trudnościami i zasobami. W pracy korzystam także z osobistych doświadczeń życiowych, ciągle zgłębiając naturę człowieka i pragnąc ją zrozumieć. Pomagam przy zaburzeniach lękowych, depresji, przechodzeniu straty jak również zmianie drogi życiowej i wykorzystaniu indywidualnego potencjału. Moją pasją jest wspieranie drugiego człowieka w poprawie jakości jego życia i funkcjonowaniu w zmiennej rzeczywistości. Towarzyszę potrzebującym w drodze od życiowego zagubienia aż do odzyskania mentalnej równowagi i emocjonalnej dojrzałości. Pracuję kierując się wytycznymi Kodeksu Etycznego Psychologa.

Umów się na wizytę