Adrianna Oparowska-Maniak

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim(filologia polska) i Akademii Pedagogicznej w Krakowie (logopedia), a także studia podyplomowe: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Prowadzę kompleksową diagnozę i terapię wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży, wczesną interwencję logopedyczną, terapię zaburzeń komunikacji dzieci z niepełnosprawnościami różnego typu, a także konsultacje i porady dla rodziców.

Więcej informacji :

Od kilku lat  pracuję w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Mielcu. Posiadam doświadczenie  w pracy z dziećmi z rozmaitymi wadami i zaburzeniami mowy, z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, niedosłuchem, afazją, alalią, dyslalią, dysleksją. Dbając o to, aby moja praca była coraz bardziej efektywna, nieustannie się dokształcam, biorąc udział w licznych konferencjach, szkoleniach i webinarach  z zakresu terapii logopedycznej.

Zawodowo najbardziej interesuje mnie: językoznawstwo, programowanie języka, terapia wad wymowy, diagnoza różnicowa autyzmu i zespołu Aspergera oraz rewalidacja dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

Logopeda Mielec

Umów się na wizytę