Małgorzata Bizoń

Jestem psychoterapeutą, interwentem kryzysowym, pedagogiem i oligofrenopedagogiem. W gabinecie pracuję głównie w nurcie psychoterapii psychodynamicznej pozostając z szacunkiem dla innych nurtów terapeutycznych – o niektóre z elementów wzbogacam pracę z pacjentem.

Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie psychoterapii zawdzięczam uczestnictwu w czteroletnim
Kursie Psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii UJ CM w Krakowie. Również na Uniwersytecie
Jagiellońskim ukończyłam dwuletnie studia podyplomowe w zakresie psychologii kryzysu na
kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa.
Od wielu lat pracuję z osobami doświadczającymi cierpienia w życiu. Specjalizuję się w pomocy
osobom w depresji, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach osobowości, z trudnościami w relacjach,
oraz osobom w kryzysach osobistych (przemoc, straty, traumy).

W swojej pracy zwracam szczególną uwagę na budowanie relacji terapeutycznej w poszanowaniu godności i praw pacjenta, który decyduje się wyruszyć ze mną w terapeutyczną podróż ku wspólnemu celowi, jakim jest doświadczenie przez niego ulgi. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychoterapię prowadzę pod superwizją. Jestem w trakcie certyfikacji.

Umów się na wizytę